Showing 1–12 of 57 results

7,300,000 9,500,000 

Khách sạn

Cỏ villa Sóc Sơn

3,500,000 5,500,000 
Giảm 2%
890,000 1,480,000 

Khách sạn

Đồng Mô Homestay

1,000,000 

Khách sạn

Shoji House Sóc Sơn

6,000,000 8,000,000 
3,700,000 6,300,000 
Giảm 15%

Khách sạn

Gem Villa Sơn Tây

5,500,000 8,000,000 
10,000,000 14,000,000 

Khách sạn

Wind Villa Sóc Sơn

4,000,000 6,500,000 

Khách sạn

Jerry House Sóc Sơn

2,500,000 3,500,000 
5,000,000 7,000,000 
4,800,000 8,800,000