Showing 1–12 of 107 results

4,300,000 6,500,000 
7,300,000 9,500,000 

Khách sạn

Cỏ villa Sóc Sơn

3,500,000 5,500,000 
Giảm 2%
890,000 1,480,000 

Khách sạn

Đồng Mô Homestay

1,000,000 

Khách sạn

Shoji House Sóc Sơn

6,000,000 8,000,000 
Giảm 14%
590,000 870,000 
790,000 990,000 
3,700,000 6,300,000 
Giảm 15%

Khách sạn

Gem Villa Sơn Tây

5,500,000 8,000,000 
10,000,000 14,000,000 

Khách sạn

Wind Villa Sóc Sơn

4,000,000 6,500,000