Hiển thị tất cả 3 kết quả

1,800,000 2,950,000 
1,200,000 2,350,000 
750,000 1,150,000